Navega dentro del Blog en sus secciones

Cargando...

sábado, 23 de octubre de 2010

Visita Cataluña dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular de HondurasEl objetivo de la visita es entrevistarse con representantes políticos e institucionales, colectivos de solidaridad, medios de comunicación, ONGs, sindicatos, .. per explicar la situació actual a Hondures, un any i quatre mesos després del cop d'Estat que va derrocar el president legítim, Manuel Zelaya Rosales. para explicar la situación actual en Honduras, un año y cuatro meses después del golpe de Estado que derrocó al presidente legítimo, Manuel Zelaya Rosales.

Aquesta situació ve marcada per la repressió i la falta de llibertats, però, sobre tot, per la lluita popular que exigeix la convocatòria de l'Asamblea Nacional Constituyente i el retorn segur de Manuel Zelaya i de totes les lluitadores i lluitadors que s'han vist forçats a exiliar-se. Esta situación viene marcada por la represión y la falta de libertades, pero, sobre todo, por la lucha popular que exige la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y el retorno seguro de Manuel Zelaya y de todas las luchadoras y luchadores que se han visto forzados a exiliarse.

Les organitzacions polítiques i socials agrupades en el Frente Nacional de Resistencia Popular han aconseguit, amb una intensa mobilització en els últims cinc mesos, recollir més d'un milió trescentes-mil signatures (xifra superior als objectius que s'havien plantejat) demanant la convocatòria d'una Asamblea Nacional Constituyente que redacti i aprovi una nova Constitució hondurenya, que garanteixi els drets fonamentals,individuals i col·lectius, de manera efectiva i que democratitzi la vida del país, i demanant també el retorn de Manuel Zelaya, com única manera de superar la greu crisi social provocada pel cop d'estat. Las organizaciones políticas y sociales agrupadas en el Frente Nacional de Resistencia Popular han conseguido, con una intensa movilización en los últimos cinco meses, recoger más de un millón trescientas mil firmas (cifra superior a los objetivos que se habían planteado) pidiendo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte y apruebe una nueva Constitución hondureña, que garantice los derechos fundamentales, individuales y colectivos, de manera efectiva y que democratice la vida del país, y pidiendo también el regreso de Manuel Zelaya, como única manera de superar la grave crisis social provocada por el golpe de estado.

Bartolo Antonio Fuentes és periodista, redactor de la revista Vida Laboral i dels informatius comun-noticias. Bartolo Antonio Fuentes es periodista, redactor de la revista Vida Laboral y de los informativos comun-noticias.

Fou dirigent estudiantil a l'universitat. Fue dirigente estudiantil en la universidad. Ha participat en la lluita de les treballadores de les maquiles organitzant sindicats a les maquiles de San Pedro Sula i de El Progreso, i des del seu programa a Radio Progreso. Ha participado en la lucha de las trabajadoras de las maquilas organizando sindicatos en las maquilas de San Pedro Sula y de El Progreso, y desde su programa en Radio Progreso. Un dels iniciadors del Partido Unificación Democrática (des del 97), i el seu Secretari de Comunicació de 205 a 2009, abandona el PUD El 2009. Uno de los iniciadores del Partido Unificación Democrática (desde el 97), y su Secretario de Comunicación de 205 a 2009, abandona el PUD En 2009.

Candidat a alcalde de El Progreso (tercera ciutat en importància d'Hondures) el 2009, es va retirar de les eleccions, com ho van fer el candidat independent a la presidència de la República Carlos H. Candidato a alcalde de El Progreso (tercera ciudad en importancia de Honduras) en 2009, se retiró de las elecciones, como lo hicieron el candidato independiente a la presidencia de la República Carlos H. Reyes i les altres candidatures municipals independents populars, en celebrar-se les eleccions sota elcop d'estat i no tenir, per tant,cap garantia democràtica. Reyes y las demás candidaturas municipales independientes populares, al celebrarse las elecciones bajo elcop de estado y no tener, por tanto, ninguna garantía democrática.

Actualment és el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular al departament de Yoro. Actualmente es el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular en el departamento de Yoro.


L'Assemblea Bolivariana de Catalunya organitza un acte públic a Barcelona amb el company Bartolo Fuentes, el dijous dia 21 d'octubre a les 19:00 h. La Asamblea Bolivariana de Catalunya organiza un acto público en Barcelona con el compañero Bartolo Fuentes, el jueves día 21 de octubre a las 19:00 h. a la Casa de la Solidaritat, C/ Vistalegre 15. en la Casa de la Solidaridad, C / Vistalegre 15.


Wikio

0 comentarios:

Publicar un comentario

Agradecemos sus comentarios sobre cada publicacion en el blog